:: Úvod

Vítáme Vás v notářské kanceláři JUDr. Adély Matějkové, notářky se sídlem v Praze.

Navštívit nás můžete v ulici Lublaňská 57, Praha 2, Vinohrady, 2 min. chůze od metra C nebo tramvajové zastávky I.P.Pavlova.:: Úvodní informace:

Na těchto stránkách Vám podáváme základní informace o nejběžnější činnosti notáře. Pokud budete potřebovat další informace či jiný úkon výslovně na těchto stránkách neuvedený, napište nám nebo zavolejte.

Pokud budete chtít využít našich služeb, můžete napsat, zavolat nebo vyplnit formulář a poslat ho e-mailem spolu se žádostí o provedení úkonu.:: K činnosti notářky:

Notářská činnost, jakož i postavení notářky a podmínky pro výkon její funkce jsou upraveny zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění notářského řádu je ke stažení zde:
  notářský řád

Odměna notářky se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů, respektive její přílohou.

Aktuální znění notářského tarifu je ke stažení zde:
  notářský tarif

Stěžejní činností notářky je sepisování veřejných listin (tj. notářských zápisů) o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy. V tomto ohledu je notářka nezastupitelná, neboť na rozdíl od advokátů, realitních kanceláří či jiných zástupců je povinna poskytnout objektivní radu a poučení nestranně všem účastníkům právního jednání.

  ...k další činnosti notářky viz záložky vlevo.